Privat mini-CV for Lorentz Angell Conradi

Privat kronologi:
    - f. 15/12-1915 på Notodden, sønn av ingeniør Trygve Conradi
      (1886-1969; ansatt i Norsk Hydro, først på Notodden og fra 1936??
      på Vemork i Rjukan) og døveskolelærer Ruth Dyring Conradi,
      kalt "Mor Lull" (1889-1972). Bodde som pensjonist (fom. 1956)
      i Oslo fra 1958?.
    - juli 1940: Gift i Trondheim med Anna-Marie Ravn,
         f. 14/2-1919 i Mosjøen, datter av distriktslege Jan Henrik
         Nitter Ravn (1885-1969) med hustru Dagny Ravn (1890??-1967).
    - høst 1946: Skilt fra Anna-Marie Ravn. Hun blir senere
           cand.phil. og lektor med norsk hovedfag og
           engelsk og fransk bifag fra UiO i 1955.
    - høst 1946: Gift med Gori Selmer Gunvald, f. 26/11-1917 i
           Aalborg, datter av viceskoleinspektør Selmer
           Gunvald; døde i Oslo i 1998.
           Gori Gunvald var utdannet fra den
           Sociale skole i København under krigen, til det
           vi i dag vil kalle sosionom. LAC møtte henne i
           Harstad i mai 1945. Gunvald tok senere en
           M.Sc.-grad i klinisk psykologi (1948-52) ved
           Univ. Washington i Seattle, og ble deretter
           ansatt ved Bjerketun hjem for "vanskelige jenter"
           i 1953-1961 - som første fagutdannede psykolog
           ved slike institusjoner i Norge. De
           skandaløse forholdene ved Bjerketun ble til slutt
           avslørt i Dagbladet, i samarbeid med journalist
           Gerd Benneche, siden intet kunne påvirkes
           "tjenesteveien" [Gunvald67]. Mine to brødre
           minnes at hun satt ved en gammeldags skrivemaskin i
           timevis om kveldene og skrev på slike henvendelser.
           Etter avsløringen måtte ansvarlig helse- og
           sosialminister Gudmund Harlem gå på dagen. Han ble
           umiddelbart overflyttet til Forsvarsdepartementet.
    - 23. juli 1946: Sønn Reidar Conradi født i Oslo av A.-M. Ravn.
           Vokste opp hos besteforeldre i Mosjøen til han var 14 år.
           Professor i Datateknikk ved NTNU fra 1985.
    - 11. jan. 1953: Sønn Sven Lavrans Gunvald Conradi, født i Bærum
           av G. Gunvald.
           Nå overlege ved Sunnås rehabiliteringssykehus,
           del av Helse-Øst.
    - 3. feb. 1954: Sønn Morten Gunvald Conradi, født i Bærum
           av G. Gunvald.
           Nå frilansjournalist, tidligere flymekaniker.
    - vår 1975:  Separert fra Gori Gunvald.
    - 12. mars 1977: døde av amyotrofisk lateral sklerose (ALS), en
            degenerativ motor-nevronsykdom som man ikke
								kjenner årsaken til.


Reidar Conradi
Last modified: Sun Oct 7 15:18:57 MEST 2007

This file: http://www.idi.ntnu.no/~conradi/la-conradi/lac-priv-cv.html