Mini-yrkes-CV for Lorentz Angell Conradi

Yrkesmessig kronologi: ----------------------
    - vår 1935: Realartium med preseteris, Notoddden gymnas.
    - vår 1939: Siv.ing. i Uorganisk kjemi/metallurgi, NTH, Trondheim.
    - vår 1939-mai 1945: Vit.ass. ved NTH under prof. Tronstad.
    - 1940-45:  Krig og etteretningsjeneste.
    - høst 1940: Redaktør av studentavisen "Under Dusken" ved
          Studentersamfundet i Trondheim.
    - vår 1941: Formann i Studentersamfundet i Trondheim.
    - sept. 1941-mai 1945: Arrestert av tyskerne, først Vollan
          fengsel i Trondheim, så Møllergata 19 i Oslo, så Grini og
          til slutt Bardufoss der han satt da freden kom -
          "de åpnet bare porten, men det var jo ingen transport".
    - juni 1945: Områdesjef i Vefsn/Mosjøen for hjelp og hjemsendelse av
          krigsfanger (bodde hos sine svigerforeldre).
    - juli 1945-juli 1946: Teknisk konsulent i Industridepartementet.
          De-facto redaktør for Stortingsproposisjon nr. 69
          fra 1945/46 om Årdal Verk.
    - 1945-75:  Teknisk og vitenskapelig forfatterskap, patenter,
          skjønnsmann m.m.
    - nov. - des. 1946: Medlem av Norges handelsdelegasjon til Sovjet.
    - juli 1946 - sommer 1948: "Forskningsingeniør" ved Årdal Verk.
    - juli 1946 - sommer 1948: Styremedlem i Årdal Verk.
    - 27. juli 1946: En av tre "ur"-aksjonærer i nye A/S Årdal Verk.
    - 28. jan 1947: A/S Årdal Verk re-etableres, med andre aksjonærer.
    - høst 1947, Valgt inn i kommunestyre og formannsskap i Årdal Herad,
     & 1948-50: med flest stemmer på DNAs liste. Alle DNA-velgere
          fra Årdalstangen strøk rutinemessig kandidater fra Øvre
          Årdal og omvendt; men han som innflytter ble spart
          og dels kumulert.
    - sommer 1948 - sommer 1949: NTNF-stipendiat og studieopphold i
          USA, hovedsaklig ved Univ. Washington i Seattle.
    - sommer 1949 - sommer 1950: research assistant ved Experiment
          Research Station ved samme universitet.
    - høst 1950 - sommer 1952: ansatt ved NTH i Trondheim.
    - 1951:   Viseformann Norsk Kjemisk Selskap, Trondheim avdeling.
    - 1951-56:  Fagredaktør Tidsskrift for kjemi, metallurgi og bergvesen.
    - sommer 1952 - sommer 1959 (perm. 1956-58): forsker ved Forsvarets 
          forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller, Lillestrøm.
    - 1953:   Fagmedarbeider i Aschehougs Konversasjonsleksikon.
    - sommer 1956- sommer 1958: United Nation's Technical Assistance
          Administration Expert - FN-oppdrag i Iran om
          oppbygging av nasjonale kjemilaboratorier, jfr. NGU
          i Trondheim.
    - 1958:   Formann Norsk Metallurgisk Selskap.
    - 1959:   Konstituert forskningssjef ved FFI.
    - sommer 1959- mars 1977: ansatt i Norsk Hydro.
      1959-63: Forbereder Alnor på Karmøy, med elkraft fra Røldal-Suldal.
          51% eid av Hydro og 49% eid av amerikanske Harvey
          Aluminum. Harvey ble valgt som Hydros partner,
          dels for å bygge opp egenkompetanse på
          Al-fremstilling, og dels fordi Harvey var omtrent
          jevnstor med dem selv, i motsetning til Alcoa og
          Alcan. Harvey ble startet av to brødre under andre
          verdenskrig, og ble bevisst tilgodesett av
          Roosevelt-administrasjonen for å moderere
          markedsposisjonen til de nevnte aluminiumskartellene.
          Hydro kjøper Harvey ut av Alnor i 1973, da de
          innser at videre utvikling vil skje uten dem.
      1963-67: Detaljplanlegging og igangsetting av Alnor.
          Etablerer raskt et tett og tillitsfullt forhold
          til lokale myndigheter. Storkommune på Karmøy fra
          1965, av sju (!) sammenslåtte tidligere kommuner.
          Digresjon: Det ble i siste liten forhindret at Harvey
          begynte å bestikke lokalpolitikere med
          pengekonvolutter ifm. Alnor-utbyggingen - verken Krf-
          eller Ap-folk ville tolerert noe slikt. :-)
      1967-75: Tekn.dir., senere adm.dir. ved Alnor.
          Jobbpendling fra Oslo.
      1972-75: Uenighet om autonomi (vekst, drift, FoU) ved Alnor,
          som etter "Hydro-modellen" ble omgjort
          til Karmøy fabrikker, og styrt fra hhv. hovedkontoret
          i Oslo og fra Herøya angående FoU.
          Også misnøye med Alnors "gule husforening" for de
          ansatte, da Hydro sentralt var NHO-medlem og
          foretrakk å ha LO-organisering av alle arbeidere
          og med felles avtaleverk.
      1975-77: Seniorrådgiver ved Norsk Hydro hovedkontor Oslo,
          men sykmeldt fra 1976. 

     Etterord: Det var vel også en god porsjon egen stahet som gjorde
          at LAC "mistet" jobben både i Årdal og på Karmøy.

    Kilder: Erling Welle-Strand m.fl.: "Studentene fra 1935 -
         Biografiske opplysninger, statistikk og artikler
         samlet til 25 års jubileet i september 1960", 562
         sider, forlag??, Oslo, 1960. 
        Rune Slagstad: "De nasjonale strategene", PAX, 1998.
        Reidar Conradi: Samtaler med min far, 1960-77.

Reidar Conradi


Last modified: Sun Oct 7 15:12:39 MEST 2007

This file: http://www.idi.ntnu.no/~conradi/la-conradi/lac-yrkes-cv.html