Et nytt IT-fakultet ved NTNU!, innlegg i Universitetsavisa 15. feb. 2001

av Reidar Conradi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU

Debatten om ny fakultetsstruktur har startet, før vi egentlig har absorbert virkningene av NTNU-omveltningene i 1995-97.

I et innlegg av Tore Prestvik i Universitetsavisa 26.2.2001 foreslår han at FIM- og KB-fakultetene slås sammen, med begrunnelse at dette er grunnleggende "naturfag". Vel, Matematikk får svare for seg om de er et "naturfag", men realfagsfakultetene ved andre norske universitetene heter vitterlig Matematisk-Naturvitenskapelige fakulteter.

Er så data/informatikk et "naturfag", ja endog et "realfag"? Vår dataverden er oppkonstruert -- i form av datamaskiner i nett og med tilhørende programvare -- så vi er knapt et (observerende) naturfag. Informatikk spenner langt inn i samfunnsfag (studiet av informasjonssystemer) og humaniora (f.eks. datalingvistikk). Den realfaglige ballast er betydelig, men ofte med en annen matematikk (diskret matematikk og logikk) enn den for de andre teknologiutdanningene. Det har generelt vært mange diskusjoner i GUS om vårt felles faglige fundament!

Det nåværende Institutt for Datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI) er vel ett av de mest omskyflede instituttene ved NTH/NTNU, og understreker dynamikken i fagfeltet. Vi startet ved gamle Almenavdelingen i 1973 som Institutt for databehandling. Dette flyttet over til Elektroavd. (som derved ble ED-fak.) i 1984, med felles studentopptak med Teknisk kybernetikk. Deretter ble vi sammenslått med de andre datamiljøene til Institutt for datateknikk og telematikk (IDT) i 1987 -- fremdeles ved ED-fak. Informatikk-instituttet ved AVH ble dannet i 1983. Endelig ble vi det nåværende IDI (IDT minus Telematikk, men pluss Informatikk) dannet i 1997 og lagt til det nye FIM-fakultetet -- med en splittelse som var mot vår vilje. Det nye IDI skulle fungere som et "nav i universitetshjulet", og betjene hele universitetet.

Ett av Underdalkomiteens forslag fra 1995 var et eget IT-fakultet ved NTNU, og dette ble heftig diskutert i behandlingen etterpå. Det naturlige hadde vært å realisere dette forslaget nå. Vi forstår det slik at rektor alt har luftet denne tanken. Dette betyr å putte ET-fakultetet, minus Elkraft og kanskje noen fysikknære fag, sammen med IDI. Kanskje kunne man også få med Ind.øk og (Industriell) Matematikk? Problemet i 1995-96 var at det fysikknære Elkraft-instituttet ("ur-instituttet") ikke kunne skilles fra resten av Elektro. I dag burde dette kunne la seg løse innenfor rammen av den nye og godt ansette Linjen for energi og miljø.

Til slutt: NTNUs studentopptak innen IT var sist høst 750 teknologistudenter (IDI, ET-fakultetet minus Elkraft, Ind.øk., halve Fysikk/Matte), pluss over 300 grunnfagsstudenter i informatikk på frie studier. Dette representerer over en fjerdedel av nye NTNU-studenter per år.

Så tenk litt mer offensivt: et nytt IT-fakultet som det første i landet. Hvordan skal man ellers kunne kalle seg Norges IT-universitet?

Last updated: 1 May 2001 by R. Conradi