SIF8041 OPERATIVSYSTEMER OG DATABASER
(Operating Systems and Databases)


FORELESNINGSPLAN
Våren 2001

mandag 15.1

OS1

Intro, (Hvorfor OS, Hva er et OS, Datamaskin detaljer) Chap 1 +notes

onsdag 17.1

OS2

Comp. Systems/ Memory Mapped & Programmed I/O Chap 2 + notes

mandag 22.1

DB1

Databaser, innledning, konsepter og arkitektur. (1,2)

onsdag 24.1

OS3

Comp Sys: Interrupt & exception handling, DMA Chap 3 + notes Comp Sys: Context switching (intro) Chap 4

mandag 29.1

OS4

More on Threads/ Process Scheduling Chap 4, 5 + notes

onsdag 31.1

DB2

Datamodellering, ER-modellen (3)

mandag 5.2

OS5

Synch: Semaphores/ Monitors Ch 6

onsdag 7.2

OS6

Resource Allocation/ Deadlocks Ch 7

mandag 12.2

DB3

Utvidet ER-modellering (4)

onsdag 14.2

DB4

EER-modellering, fortsatt (4)

mandag 19.2

DB5

Relasjonsmodellen, relasjonsalgebra (7)

onsdag 21.2

DB6

SQL (8)

mandag 26.2

DB7

SQL og overgang fra EER-modell til relasjonsmodell (9)

onsdag 28.2

OS7

Memory Management Ch 8

mandag 5.3

OS8

Virtual Memory Ch 9

onsdag 7.3

DB8

Databasekonstruksjon, normalisering (14)

mandag 12.3

INGEN

Ingen grunnet Aktivitetsuke for 3.årskurs

onsdag 14.3

INGEN

Ingen grunnet Aktivitetsuke for 3.årskurs

mandag 19.3

INGEN

Ingen forelesning

onsdag 21.3

DB9

Transaksjoner, gjenopprettbarhet og serialiserbarhet (19) (H)

mandag 26.3

OS9

File and I/O systems, MPI intro Ch 10,11,13 + notater

onsdag 28.3

OS10

Unix/Linux details and MPI Ch 21, 22 + notater

mandag 2.4

DB10

Samtidighetsstyring (20) (H)

onsdag 4.4

DB11

Fullføring av emner i DB10

DB# er databaseforelesninger ved professor Kjell Bratbergsengen. Tallet i parantes (#) refererer til kap. i læreboka Elmasri og Navathe: "Fundamental of Database Systems", 3. utgave.
OS# er op.sys.forelesninger ved 1. aman. Anne C. Elster. Kapitellref. her er til læreboka Silbersatz & Galvin "Operating System Concepts", 5th edition.

Vil du se planene MERK! datoene ikke oppdatert på disse planene! for hver del separat, finnes de her:
Databaser og Op.sys.
For op.sys. finnes også 'notes' for hver forelesning.

tilbake til hovedside