TDT 24: Parallel Environments and Scientific Computing

Fall 2003

Faglærer: Anne C. Elster

Studiepoeng: 3,75 -- Eksamensform: Muntlig

Innhold:

Emnemodulen omhandler bl.a. gjennomgåelse av de mest kjente programerings"environments", som f.eks. OpenMP, pthread, MPI, og PSE. Emnemodulen vil ogsaa omhandle numeriske algoritmer og metoder tilpasset studentenes valg av fordypningsprosjekt.

MØTETID: Torsdager kl 14:15 - 16:00 (eller tidl.), Rom F404 (E-bygget)

 • Thu. Nov. 27, 14:15 -- TDT 24 Paralle Environments & Numerical Methods -- P OSTPONED to tomorrow (Nov. 28) at 3:15pm (after projects have to be handed in)
 • Spørretime: fredag 5. des. kl 14, Rom 458 (ved siden av IDIs lunsjrom)
 • Muntlig eksamen mandag 15. desember!!

  RELATERTE FOREDRAG:

  Pensum:

  OpenMP

 • Link to web tutorial covered in class

 • Øvingene (se nedenfor) Hoveddelen av teoripensumet vil bli tatt fra:
 • Michael T. Heath: Scientific Computing -- An Introductory Survey, Second Edition

  I tillegg:

 • David Young, Iterative Solution of Large Linear Systems:

 • Elster, Paralellelization of PIC Codes:

 • "Tom, Dick and Mary Discover the FFT", D.R. Deller Jr, IEEE Signal Processing Magazine, April 1994

 • "Numerical Libraries and Tools for Scalable Parallel Cluster Computing", Brown, Dongarra & Trefethen Avaialble at: http://www.netlib.org/utk/people/JackDongarra/PAPERS/libraries-tools1.pdf

 • Elster: "Fast O(NN) Bit-reversal Algorithms, ICASSP 1989

  Dere bør også kunne grunnleggenede Open MP, huske litt fra Brain Vinters foredrag, og ha god kjenskap til materialet fra øvingene.

  Andre nyttige lenker

  The Grand Challenge Problems

  Lenke til PETSc: http://www-fp.mcs.anl.gov/petsc/

  MPI ved IDI

 • Clustis -- Notes from Zoran

 • ClustIS FAQ: http://clustis.idi.ntnu.no/~wiki/moin.cgi

  Øvinger:

  Øving 1: Testing av enkle Open MP program

  Teksten ligger på www.idi.ntnu.no/~thorvan/tdt24/exc1/ En kopi av filene ligger på /tdt24/exc1/ på maskinen. Ta en kopi til deres eget område og jobb med denne. Dokumentasjonen (samme som på websiden) lages ved å skrive 'make doc', og da får dere også en "fin" PDF utgave. Det står "leveres innen mandag" på oppgaven, men siden Thorvald glemte å faktisk SENDE denne mailen i går blir den utsatt til tirsdag.

  Øving 2: Open MP bottle-necks

  Øving 3 -- individuelle øvinger som er godkjent: (Frist 28/11)

  Sverre Djønne: Parallelization of steorgraphical application


  Bjørn Engelberg: ??


  Dagfinn Gaarde: Game of life for dual-processor systems - OpenMP/Pthreads


  Glenn Hisdal: Parallel FFT


  Tor Arvid Lund: Thread Pallelization of Possion Problem from Supercomp. course


  Geir Roger Moen: Game of life -- MPI


  Thorvald Natvig: Grid ideas/ Testing of projects


  Andreas Nicholaisen: Phantom -- Parallelization of reading in images and combining into surfaces


  Frode Nilsen: Parallelization of Miller-Rabin?


  Einar Rosenvinge: Threading of Master-slave program


  Rune Solheim: Matrix Computations for ConCave


  Morten Sørvig: Parallel Framework for Visualization Problem on Odin


  Harald Vistnes: Phatom -- Parallelizations of edge set computations


  This Page is maintained by Dr. Anne C. Elster. -- Updated: Dec 4, 2003