next up previous
Next: Personale Up: No Title Previous: No Title

SU-gruppen ved IDT på NTH

Gruppen for program- og systemutvikling (SU) ledes av professor Reidar Conradi, og består i dag av tre faste vitenskapelig ansatte, to forskere og totalt 11 dr.ing.-studenter (2 stk. utenfor IDT).

Hovedmålet for vår forskning kan formuleres som ``forbedring av programvarekvalitet gjennom å gi bedre støtte for selve programvareutviklingsprosessen''. Konkrete forskningsområder:

Alf Inge Wang
Fri Nov 22 09:17:30 MET 1996