next up previous
Next: Oppstartende prosjekter i 1996 Up: SU-gruppen ved IDT på Previous: DELAB-personale som vi samarbeider

Løpende prosjekter

EPOS
Ekspertsystem for Program- Og Systemutvikling fra 1986, 3-4 pers./år. Fra 1989 konfigurasjonsstyring og prosessmodellering av programvareutvikling, egen EPOSDB med endringsorientert versjonering og med Prolog grensesnitt. Var finansiert av NTNF 1986-91. Reidar Conradi, Bjørn Gulla, Jens-Otto Larsen, og Nguyen Ngoc Minh er engasjert i dette.

SER
Software Evolution and Reuse, 1995. Et ESPRIT-prosjekt ledet av Bull, der IDT/DELAB deltar med 0,5 årsverk. SER er et oppfølgingsprosjekt av REBOOT om programvare-gjenbruk (1990-94). Metoder og verktøy for gjenbruk av programvare, med vekt på C++. Norsk aktivitet på oppfølging mot fire bedrifter. Finanisert av EU. Reidar Conradi og dels Guttorm Sindre er engasjert i dette.

SISU-II
Støtte til Integrert SystemUtvikling, et NTNF-støttet teknologispredningsprosjekt mot norsk IT-industri i 1993-96. Ca. 2 årsverk ved DELAB i 1995 innen SDL, kvalitetssikring og produktforvaltning. 100% finansiert av NFR for DELAB. IDT har dels vært engasjert på gjenbruk tidligere.

PROTEUS
ESPRIT-prosjekt i konfigurasjonsstyring av sanntidsprogramvare, 1992-95. Ledet av Cap og med DELAB/IDT som norsk aktør. 5 årsverk per år i Norge, derav ca. 2,5 ved DELAB, 1 ved NTH og 1,5 ved bedriftene Stentofon, TCC og Taskon. Bjørn Gulla og Eirik Tryggeseth har vært engasjert i dette.

PERFECT
ESPRIT-prosjekt for prosessmodellering og kvalitetssikring, 1993-96. Ledet av Cap og med DELAB og Siemens som norske aktører. 3 årsverk per år i Norge, derav ca. 1,5 ved DELAB (IDT). Geir Magne Høydalsvik har vært delvis engasjert i dette i 1995.

PROMOTER
ESPRIT-grunnforskningsprosjekt i Software Process Modelling, 1992-95. Univ. i Nancy er koordinator for 9 akademiske partnere. Vekt på forskerutveksling, fagmøter, skriving av to bøker og workshops. Et oppfølgingsprogram er under oppstart fom. 1996. Reidar Conradi og spesielt Nguyen Ngoc Minh har vært engasjert i dette.Alf Inge Wang
Fri Nov 22 09:17:30 MET 1996