next up previous
Next: Internasjonalisering Up: SU-gruppen ved IDT på Previous: Løpende prosjekter

Oppstartende prosjekter i 1996

CMEX
Et ESSI-prosjekt for konkret prosessforbedring, sammen med Sysdeco Innovation om å innføre konfigurasjonssstyring. Oppstart 1. feb. 1996, og 18 måneders varighet. Jens-Otto Larsen er engasjert på dette.

RENAISSANCE
ESPRIT-prosjekt i 1996-99 for omskriving av tradisjonelle datasystemer mot f.eks. distribuerte omgivelser. Ledet av Cap og med IDT som norsk aktør. 1.5 årsverk per år i Norge, med oppstart feb.-mars 1996. IDT aktør er ikke avgjort.

SPIQ
(Software Process Improvement for better Quality) søkes oppstartet som et norsk NFR-støttet prosjekt i 1996-2000 (men ikke avgjort ennå). Dette vil være et samarbeid mellom NTH, SINTEF, AVH, UiO og NR, samt 11 programvareutviklere og 4 bransjeorganisasjoner. SPIQ tar sikte på å få til konkret prosessforbedring blant de deltagende utviklerne, samt å\ videreutvikle eksisterende metodeverk i en egen metodebok. Oppgradering av eksisterende undervisning er også planlagt. Dr.- og andre studenter planlegges oppkoplet mot bedriftsinterne forbedringsinitiativ. SU-aktører: de fleste?Alf Inge Wang
Fri Nov 22 09:17:30 MET 1996