next up previous
Next: About this document Up: SU-gruppen ved IDT på Previous: Oppstartende prosjekter i 1996

Internasjonalisering

Gjennom prosjektene ovenfor har vi opparbeidet gode kontakter med ledende FoU-miljøer rundt omkring i Europa: Karlsruhe, Grenoble, Nancy, Pisa, Milano, Torino, Manchester, London, og Kaiserslautern, og med Maryland og Carnegie-Mellon (Pittsburgh) i USA, og med utenlandske firmaer som Bull, Cap Gemini, Q-labs, ICL og Intecs. 4 internasjonale workshops har vært avholdt i Trondheim i 1986-92.Alf Inge Wang
Fri Nov 22 09:17:30 MET 1996