next up previous
Next: Teori for samtidighetskontroll for Up: Oppgaver Previous: Corba utvidelse av CASAM

Fleksible protokoller for CASAM (CAGIS)

Denne oppgaven går ut på å lage en utvidelse av samarbeidsprotokollene definert i studentprosjektet CASAM. Protokollene skal defineres slik at alle mulige typer samarbeid skal være mulig.

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Alf Inge Wang

Hvis mange velger CASAM oppgaver, vil studenter fra CASAM prosjektet ha prioritet.Alf Inge Wang
Mon Nov 25 16:53:59 MET 1996