next up previous
Next: Prototyping av transaksjonsmodell mot Up: Oppgaver Previous: Fleksible protokoller for CASAM

Teori for samtidighetskontroll for dokumenter (CAGIS)

Oppgaven går ut på studere transaksjonsmodeller med tanke på utarbeide en transaksjonsmodell som kan støtte samtidig arbeide mot dokumenter som ligger i en sentral eller distribuert database. Transaksjonsmodellen skal støtte samarbeide og hindre konflikter mellom personer som arbeide med dokumenter hentet ut fra databasen.

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Jens-Otto Larsen

Hvis mange velger CASAM oppgaver, vil studenter fra CASAM prosjektet ha prioritet.Alf Inge Wang
Mon Nov 25 16:53:59 MET 1996