next up previous
Next: Transaksjoner mot en WWW-basert Up: Oppgaver Previous: Teori for samtidighetskontroll for

Prototyping av transaksjonsmodell mot et DBMS (CAGIS)

I forbindelse med CAGIS-prosjektet vil vi arbeide med en fleksibel transaksjonsmodell for samtidighetskontroll mot en dokumentdatabase, dels basert paa tidligere arbeid. Oppgaven går ut på å lage en kopling mellom en fleksibel transaksjonsmodell og et eksisterende databasesystem (Oracle/Sybase/MIMER). Man skal sette seg inn i transaksjonsmodellen, lage en avbildning mellom modellens konsepter og tilgjengelige begreper i den underliggende databasen og så lage en prototyp som kan vise om det er mulig å realisere koblingen. Oppgaven kan også gis en vridning mot Corba som underliggende plattform.

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Jens-Otto Larsen

Hvis mange velger CASAM oppgaver, vil studenter fra CASAM prosjektet ha prioritet.Alf Inge Wang
Mon Nov 25 16:53:59 MET 1996