next up previous
Next: Høynivå prosessmodell for distribuerte Up: Oppgaver Previous: Prototyping av transaksjonsmodell mot

Transaksjoner mot en WWW-basert dokumentdatabase (CAGIS)

I forbindelse med CAGIS-prosjektet vil vi arbeide med en fleksibel transaksjonsmodell for samtidighetskontroll mot en dokumentdatabase, dels basert paa tidligere arbeid. Oppgaven går ut på å lage en kopling mellom en fleksibel transaksjonsmodell og et eksisterende databasesystem (Oracle/Sybase/MIMER). Man skal sette seg inn i transaksjonsmodellen og så lage en prototyp på en dokumentdatabase, dvs. en WWW-tjener som kan håndtere dokumenter og støtte transaksjonsmodellen.

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Jens-Otto Larsen

Hvis mange velger CASAM oppgaver, vil studenter fra CASAM prosjektet ha prioritet.Alf Inge Wang
Mon Nov 25 16:53:59 MET 1996