next up previous
Next: PM/CM for Sysdeco (CM) Up: Oppgaver Previous: Transaksjoner mot en WWW-basert

Høynivå prosessmodell for distribuerte prosesser (CAGIS)

Denne oppgaven går ut på å lage en høynivå prosessmodell som kan brukes distribuert (WWW). Oppgaven vil ta utgangspunkt i hva arbeid som er gjort med EPOS-PM.

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Alf Inge Wang

Hvis mange velger CASAM oppgaver, vil studenter fra CASAM prosjektet ha prioritet.Alf Inge Wang
Mon Nov 25 16:53:59 MET 1996