next up previous
Next: Erfaringsdatabase vha. WWW på Up: Oppgaver Previous: Høynivå prosessmodell for distribuerte

PM/CM for Sysdeco (CM)

IDT er engasjert av Sysdeco i ESSI-prosjektet CMEX de neste 1,5 år med å innføre CM-systemet ClearCase i utviklingsavdelingen på Kongsberg. Denne avdelingen lager applikasjonsutviklingsverktøy for kartsystemer og geografiske informasjonssystemer.

Oppgaven går ut på å modellere arbeidsprosessen rundt vedlikehold, kundestøtte og leveranser og å lage et datasystem som støtter denne prosessen: kundedatabase, leveransedatabase, tilhørende dokumenter, etc. Oppgaven skal ta spesielt hensyn til forholdet til CM-systemet ClearCase som installeres i firmaet. Systemet skal utvikles i verktøyet QBE-Vision og kan i stor grad baseres på et liknende system som utvikles i en annen avdeling i høst.

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Jens-Otto LarsenAlf Inge Wang
Mon Nov 25 16:53:59 MET 1996