next up previous
Next: Studie av kvalitetsikrings- og Up: Oppgaver Previous: PM/CM for Sysdeco (CM)

Erfaringsdatabase vha. WWW på NOVIT (SPIQ)

Oppgaven tar utgangspunktet fra en diplomoppgave som implementerer en forenklet registrator og analysator av prosessendringer. Dette systemet vil tilpasses etter NOVITs konkrete behov.

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Sivert SørumgårdAlf Inge Wang
Mon Nov 25 16:53:59 MET 1996