next up previous
Next: Studie av inspeksjons- og Up: Oppgaver Previous: Erfaringsdatabase vha. WWW på

Studie av kvalitetsikrings- og prosessforbedringsmodeller(SPIQ)

Oppgaven vil lage et sammendrag av eksisterende modeller rundt kvalitetsikring og prosessforbedring innen programvareutvikling. Det kan nevnes TQM, CMM, QIP, ISO-9001, SPICE, osv .... En felles klassifisering som evalueringsgrunnlag kan tenkes å utarbeides.

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Sivert SørumgårdAlf Inge Wang
Mon Nov 25 16:53:59 MET 1996