next up previous
Next: Feltstudie rundt estimeringskapabilitet(SPIQ) Up: Oppgaver Previous: Studie av kvalitetsikrings- og

Studie av inspeksjons- og estimeringsteknikker(SPIQ)

Oppgaven dreier seg om å studere eksisterende teknikker for inspeksjon eller gjennomgang av dokumenter som er utviklet under utviklingslivsyklus og ulike estimeringsmetoder. Det forventes å fremlegge en diskusjon og en evaluering av de teknikkene.

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Sivert SørumgårdAlf Inge Wang
Mon Nov 25 16:53:59 MET 1996