next up previous
Next: Feltstudie rundt inspeksjon(SPIQ) Up: Oppgaver Previous: Studie av inspeksjons- og

Feltstudie rundt estimeringskapabilitet(SPIQ)

Oppgaven er nært tilknyttet til en av SPIQ-bedriftene Telenor og Cap Computas. Kandidaten forventes å foreta en grov evaluering av prosesstatus samt å skaffe til veie bedriftens evne til å estimere sine utviklingsaktiviteter og iverksette kvalitetsikringsaktiviteter (dvs. inspeksjon, strukturert gjennomgang).

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: NNAlf Inge Wang
Mon Nov 25 16:53:59 MET 1996