next up previous
Next: Oppgaver Up: Prosjekt oppgaver fra SU-gruppen Previous: Prosjekt oppgaver fra SU-gruppen

Innledning

Gruppen for program- og system-utvikling (SU) ledes av professor Reidar Conradi, og består i dag av tre faste vitenskapelig ansatte, to forskere og totalt 11 dr.ing.-studenter (2 stk. utenfor IDT).

Hovedmålet for vår forskning kan formuleres som ``forbedring av programvare kvalitet gjennom å gi bedre støtte for selve programvareutviklingsprosessen''. Konkrete forskningsområder:

Vi deltar for tiden i ett ESPRIT-prosjekt RENAISSANCE. Vi har i tillegg et lokalt prosjekt, EPOS, som en felles basis for mye av vårt arbeid. SU-gruppa deltar nå i to nasjonale prosjekter SPIQ (Software Process Improvement for better Quality) og CAGIS (Cooperating Agents in Global Information Space).

For mer informasjon se filen ~reboot/studprosj/info-su-gr.[tex|dvi] på IDTs UNIX-maskiner.Alf Inge Wang
Mon Nov 25 16:53:59 MET 1996