next up previous
Next: Kvalitet og prosjekt modeller Up: Oppgaver Previous: Feltstudie rundt estimeringskapabilitet(SPIQ)

Feltstudie rundt inspeksjon(SPIQ)

Oppgaven går ut på å studere hvordan hvor godt og hva slag innvirkning inspeksjoner av SPIQ-bedrifter har. Man skal prøve å redegjøre om forholdet mellom hvor stor inspeksjons innsats som er utført og gevinst ved produktkvalitet (antall feil funnet).

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: NNAlf Inge Wang
Mon Nov 25 16:53:59 MET 1996