next up previous
Next: Automatisk konstruksjon av programmer Up: Oppgaver Previous: Feltstudie rundt inspeksjon(SPIQ)

Kvalitet og prosjekt modeller installert på internett (SPIQ)

Denne oppgaven går ut på å installere firma's kvalitets- og prosjekthåndbøker på WWW. I tillegg skal data og informasjon fra disse WWW-håndbøkene koples til en erfaringsdatabase. Oppgaven er knyttet til Telenor Fou i Bodø.

Antall studenter: 2-4

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: NN (Telenor Fou i Bodø)Alf Inge Wang
Mon Nov 25 16:53:59 MET 1996