next up previous
Next: Strukturanalyse og visualisering for Up: Oppgaver Previous: Kvalitet og prosjekt modeller

Automatisk konstruksjon av programmer (flere oppgaver) (SPRÅK)

Algoritmer for automatisk konstruksjon av programmer har på 90-tallet blitt et aktivt forskningsområde innen kunstig intelligens. En slik algoritme tar et sett av input/output-verdier for en ukjent funksjon/relasjon og finner funksjonen/relasjonen. Et antall systemer er tilgjengelig for eksperimentering. Kjennskap til logikkprogrammering eller funksjonell programmering er en fordel.

Ulike prosjektoppgaver kan formuleres (teoretisk, praktisk, 1 eller 2 studenter) - ta kontakt med veileder!

Antall studenter: 1-2

Veileder: Bjarte M. Østvold

Faglærer: Øystein NytrøAlf Inge Wang
Mon Nov 25 16:53:59 MET 1996