next up previous
Next: Oppgaver innen kompilatorteknikk/programmeringsomgivelser (SPRÅK) Up: Oppgaver Previous: Strukturanalyse og visualisering for

Datagruvedrift og maskinlæring (SPRÅK)

Induktiv maskinlæring og datagruvedrift har et stort anvendelsesområde. En rekke oppgaver er mulige innenfor molekylærbiologi, data(base)analyse, medisin og programinduksjon. De analyseverktøyene vi har tilgang til, eller laget, lokalt, og erfaring i å bruke, danner et naturlig utgangspunkt. Det er mulig å videreføre pågående, lokalt, arbeide innen medisin og prosesskontroll

Oppgaven(e) vil bli spesifisert nærmere etter avtale.

Les mer om datagruvedrift og maskinlæring:

http://www.comlab.ox.ac.uk/oucl/groups/machlearn/ilp.html#applications

http://info.gte.com/ kdd/

http://www.cs.bham.ac.uk/ anp/TheDataMine.html

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Øystein Nytrø

Veiledere fra andre fagmiljøer ved NTNU.Alf Inge Wang
Mon Nov 25 16:53:59 MET 1996