next up previous
Next: Analyse av høynivåspråk (SPRÅK) Up: Oppgaver Previous: Datagruvedrift og maskinlæring (SPRÅK)

Oppgaver innen kompilatorteknikk/programmeringsomgivelser (SPRÅK)

Innenfor dette området er det mange muligheter for oppgaver fra industrien:

Noen eksempler:

Oppgaven(e) vil bli spesifisert nærmere etter avtale.

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Øystein Nytrø

Veiledere fra aktuelle bedrifter.Alf Inge Wang
Mon Nov 25 16:53:59 MET 1996