next up previous
Next: Syntaksbeskrivelse av Sysdul (SPRÅK) Up: Oppgaver Previous: Oppgaver innen kompilatorteknikk/programmeringsomgivelser (SPRÅK)

Analyse av høynivåspråk (SPRÅK)

Sysdeco holder på å utvikle et nytt språk som skal være syntaktisk likt ``Microsoft Popular Language'', i dag er dette Basic, men Java kan tilrive seg en posisjon også her.

Denne oppgaven går ut på å analysere dagens høynivå programmeringsspråk (Sysdul), og foreslå Basic/Java inspirert konkret syntaks for dagens språk samt å beskrive nødvendige utvidelser innen samme språk for objekt orienterte konstruksjoner.

Antall studenter: 1-3

Faglærer og veileder: Øystein Nytrø

Oppdragsgiver: Sysdeco A/SAlf Inge Wang
Mon Nov 25 16:53:59 MET 1996