next up previous
Next: Internett sikring (DIV) Up: Oppgaver Previous: Analyse av høynivåspråk (SPRÅK)

Syntaksbeskrivelse av Sysdul (SPRÅK)

Denne oppgaven går ut på å beskrive konkret syntaks for et objekt basert (kanskje et objekt orientert) Sysdul inspirert av Basic syntaks.

Antall studenter: 1-3

Faglærer og veileder: Øystein Nytrø

Oppdragsgiver: Sysdeco A/SAlf Inge Wang
Mon Nov 25 16:53:59 MET 1996