next up previous
Next: Gjenbruk av distribuert systemløsninger Up: Oppgaver Previous: Syntaksbeskrivelse av Sysdul (SPRÅK)

Internett sikring (DIV)

Denne oppgaven går ut på å studere sikkerhet ved internet banking for bedriften Novit (Trondheim). Oppgaven vil være et studie hvor man skal komme fram til forslag til hvordan man kan tilby en sikker banktjenste via internett.

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Bernt Martin Johansen (Novit)Alf Inge Wang
Mon Nov 25 16:53:59 MET 1996