next up previous
Next: Videreføring av Spinner prosjektet Up: Oppgaver Previous: Internett sikring (DIV)

Gjenbruk av distribuert systemløsninger (DIV)

Denne oppgaven går ut på å studere hvordan distribuerte systemløsninger eller deler av disse kan gjenbrukes i nye prosjekter. Prosjektet vil være knyttet til Novit (Trondheim).

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Pål SkybergAlf Inge Wang
Mon Nov 25 16:53:59 MET 1996