next up previous
Next: Systemmodellering av distribuerte systemer Up: Prosjekt oppgaver fra SU-gruppen Previous: Innledning

Oppgaver

Oppgavene er hentet fra følgende delemner:

  1. Konfigurasjonsstyring og transaksjoner (CM) internt i EPOS.
  2. Renaissance relaterte oppgaver (REN). Renaissance er et ESPRIT prosjekt hvor man forsker på metoder for reengineering av gamle anerkjente systemer (bank systemer o.l.). Partnere i Renaissance er debis Systemhaus, Telesoft, Engineering, CAP SESA, CAP Gemini Innovation, Intecs Sistemi, SINTEF og Lancaster University.
  3. CAGIS (Cooperating Agents in the Global Information Space) relaterte oppgaver (CAGIS). CAGIS er et prosjekt for Norsk Forsknings Råd (NFR) som har som formål å lage modeller for distribuert samarbeid.
  4. CASAM (CAgis SAMarbeidende agenter) var et høst-prosjekt hvor man laget en demonstrator for distribuert samarbeid (``Pre CAGIS prosjekt'').
  5. SPIQ (Software Process Improvement for better Quality) relaterte prosjekter. SPIQ er et nasjonalt prosjekt som ser nærmere på hvordan man kan bedre programvare prosesser. Partnere i SPIQ er NOVIT, BDC, Spacetec, Siemens, Sysdeco, Taskon, NR/UiO og SINTEF/NTNU.
  6. Programmeringsspråk (SPRÅK): transformasjon, analyse, oversetting, induksjon, strukturell kompleksitet.
  7. Diverse (DIV)
De fleste oppgavene kan ``justeres'' etter en nærmere forhandling med veileder/faglærer, og utvides mot diplom og evt. kombineres med sommerjobb ved IDT/SU-gruppen. Det er antatt 1-2 studenter per oppgave, hvis ikke annet er sagt.

Kjøreomgivelser: SunOS og MS Windows.

Det kan komme flere oppgaver enn det som er gjengitt nedenfor og noen oppgavetekster kan bli forandret. For oppdatert informasjon om su-gruppas vårprosjekt oppgaver ta en titt på:

http://www.idt.ntnu.no/ ~epos/studprosjekter97.html

Alf Inge Wang
Mon Nov 25 16:53:59 MET 1996