next up previous
Next: Forbedring av prosesser rundt Up: Oppgaver Previous: Gjenbruk av distribuert systemløsninger

Videreføring av Spinner prosjektet (DIV)

Denne oppgaven er en videreføring av Spinner prosjektet (høstprosjekt). Fokus i oppgaven er optimalisering av kommunikasjon mellom klient og tjener, sikkerhet i internett applikasjoner.

Foreslå og teste ut arkitekturendringer for oppnåelse av tilstrekkelig ytelse i slike applikasjoner. Spinner prosjektet har kommet langt både i kompetanse oppbygging rundt dette området og i implementasjon av faktisk løsning.

Antall studenter: 1-2

Faglærer og veileder: Reidar Conradi

Oppdragsgiver: Sysdeco A/SAlf Inge Wang
Mon Nov 25 16:53:59 MET 1996