next up previous
Next: Optimal framstilling av dialog Up: Oppgaver Previous: Videreføring av Spinner prosjektet

Forbedring av prosesser rundt utsendelser og leveranser (DIV)

Denne oppgaven er en videreføring av diplomoppgaven til Stein Hjertås, med fokus på forbedring av prosessene rundt utsendelser og leveranser, integrering av supportsystem og ordresystem. Dette vil involvere noe analysearbeid, noe er gjort allerede av oss og av Stein, utarbeidelse av forslag til nye rutinebeskrivelser/forbedring av eksisterende, samt implementasjon av datasystem for støtte av prosessen - dette bør være basert på de systemene vi bruker i dag.

Antall studenter: 1-2

Faglærer og veileder: Reidar Conradi

Oppdragsgiver: Sysdeco A/SAlf Inge Wang
Mon Nov 25 16:53:59 MET 1996