next up previous
Next: About this document Up: Oppgaver Previous: Forbedring av prosesser rundt

Optimal framstilling av dialog modeller (DIV)

Denne oppgaven går ut på utrede optimal framstilling av dialog modeller, hva bør visualiseres direkte, hva bør aksesseres via egne dialoger, etc. I dag har Systemator en hierarkisk uttrykksform for sine dialogmodeller, dette synliggjor nøsting, og arv av egenskaper, men skjuler faktisk utseende. Her kan det våre ønskelig med alternative representasjonsformer for bedre visualisering av alignment, fysisk plassering, utseende og utstrekning av dialogkomponent. Utredningen bør vurdere fordeler ved de forskjellige framstillinger og gi anbefalinger på hva slags tilpasninger som bør gjøres i Systemator produktet.

Antall studenter: 1-2

Faglærer og veileder: Reidar Conradi

Oppdragsgiver: Sysdeco A/S

 reboot/studprosj/prosj-v96.tex November 25, 1996Alf Inge Wang
Mon Nov 25 16:53:59 MET 1996