next up previous
Next: Bruk av middleware til Up: Oppgaver Previous: Oppgaver

Systemmodellering av distribuerte systemer (REN)

Denne oppgaven går ut på å studere og prøve ut hvordan eksisterende metoder og vertøy kan brukes til å modellere distribuerte systemer. Oppgaven kan ta utgangspunkt i applikasjoner som er beskrevet i Renaissance prosjektet som case-study for distribuerte systemer.

Antall studenter: 1-3

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Andreas BrendstuenAlf Inge Wang
Mon Nov 25 16:53:59 MET 1996