next up previous
Next: Kostnadsmodell for reverse engineering Up: Oppgaver Previous: Systemmodellering av distribuerte systemer

Bruk av middleware til reengineering (REN)

Denne oppgaven går ut på å studere middleware og bruken av slik teknologi i reengineering. Middleware er en stadig voksende teknologi som kan brukes til å binde sammen applikasjoner med andre applikasjoner, databaser, internett osv. Oppgaven vil først innbefatte et studie av ulike typer middleware, implemenasjoner av disse og verktøystøtte for disse. Så skal det foretas en evaluering av hvordan ulike typer middleware kan brukes i reenginering.

Antall studenter: 1-3

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Andreas BrendstuenAlf Inge Wang
Mon Nov 25 16:53:59 MET 1996