next up previous
Next: HiCoV (CM) Up: Oppgaver Previous: Bruk av middleware til

Kostnadsmodell for reverse engineering (REN)

Denne oppgaven går ut på å finne fram til en kostnadsmodell (pris, risiko etc) for reverse engineering. En slik kostnadsmodell vil brukes til å beregne kostnader knyttet til reverse engineering av en applikasjon ut ifra en kjente data om applikasjonen. Videre skal det implementeres et innfyllingsskjema (html-form) og beregningsprogram (cgi/Java) av kostnadsmodellen v.h.a. internett-teknologi (html-kode,cgi-script og eventuelt Java).

Antall studenter: 2-4

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Alf Inge WangAlf Inge Wang
Mon Nov 25 16:53:59 MET 1996