next up previous
Next: Teori studie om samarbeidende Up: Oppgaver Previous: Kostnadsmodell for reverse engineering

HiCoV (CM)

Denne oppgaven har til hensikt å lage et verktøy for høynivå versjonering som et overbygg på EPOS eller en annen versjoneringspakke. En del av oppgaven vil være å studere versjonering og den andre delen vil bestå av å implementere et verktøy som støtter høynivåversjonering. Dette verktøyet skal ha en grafisk brukergrensesnitt (GUI).

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Bjørn MunchAlf Inge Wang
Mon Nov 25 16:53:59 MET 1996