next up previous
Next: Corba utvidelse av CASAM Up: Oppgaver Previous: HiCoV (CM)

Teori studie om samarbeidende transaksjoner (CAGIS)

Denne oppgaven går ut å studere samarbeidende transaksjoner i distribuerte omgivelser. Teori studiet vil innbefatte det å lage samarbeids scenario'er og videre finne fram til hva man treger av transaksjonsteori til å støtte disse scenarioene.

Antall studenter: 1-2

Faglærer: Reidar Conradi

Veileder: Alf Inge Wang

Hvis mange velger CASAM oppgaver, vil studenter fra CASAM prosjektet ha prioritet.Alf Inge Wang
Mon Nov 25 16:53:59 MET 1996