SU-PROSJEKTER VÅREN 1997

Har du farge skjerm klikk her !
Denne siden har blitt besøkt counter ganger.

Siste frist for å melde fra til veileder er 17.1.97
Siste frist for valg av prosjekt 24.1.97

Fra denne hjemmesiden kan du lese om prosjekt oppgaver som SU-gruppa har for våren 1997. Oppgavene kan ble endret over tid, og det er også mulig for studenter å komme med forslag til endringer av oppgaver.

Hvis du har spørsmål angående prosjekt-oppgaver
snakk eller send en email til en av oss:

Reidar Conradi
Faglærer
Øystein Nytrø
Faglærer
Jens-Otto Larsen
Veileder
Sivert Sørumgård
Veileder
Anreas Brendstuen
Veileder
Alf Inge Wang
Veileder
Bjarte Mayanja Østvold
Veileder
Minh Nguyen
Kan kontaktes


Informasjon om SU Gruppa

Gruppen for program- og systemutvikling (SU) ledes av professor Reidar Conradi, og består i dag av tre faste vitenskapelig ansatte, to forskere og totalt 11 dr.ing.-studenter (2 stk. utenfor IDT).

Hovedmålet for vår forskning kan formuleres som ``forbedring av programvarekvalitet gjennom å gi bedre støtte for selve programvareutviklingsprosessen''. Konkrete forskningsområder:

  • Empirisk arbeid rundt prosessforbedring: hvordan utviklere faktisk jobber (feilrater, produktivitet osv.), og effekt av ulike forbedringstiltak - dvs. konkret feltarbeid.
  • Prosessakkvisisjon og forbedring via generell modellering simuleringanimasjon.
  • Prosjekt- og organisatoriske aspekter ved programvareprosessen.
  • EPOS-PM: Verktøystøtte for prosessmodellering og ``utførelse''.
  • EPOSDB: ``software engineering'' database, med støtte for versjonering og samarbeid.
  • Programmeringsspråk: transformasjon, analyse, induksjon, strukturell kompleksitet.

Vi deltar for tiden i ett ESPRIT-prosjekt RENAISSANCE. Vi har i tillegg et lokalt prosjekt, EPOS, som en felles basis for mye av vårt arbeid. SU-gruppa deltar nå i to nasjonale prosjekter SPIQ (Software Process Improvement for better Quality) og CAGIS (Cooperating Agents in Global Information Space).


Denne WEB-siden er laget av Alf Inge Wang. Hvis du har noen spørsmål angående WEB-siden klikk her !
Last modified: Thu Jan 9 15:26:37 MET 1997