NTNU logo

IDI's Artificial Intelligence(AI) Courses

 

Autumn AI Courses

 

 

Datateknikk

 

TDT4: Avanserte Bioinspirerte Metoder (Pauline Haddow) Student Handbook Info (Course Web Page)

TDT11: Evolusjonaer Maskinvare: Feil Toleranse og Adaptivitet (Pauline Haddow) Student Handbook Info (Course Web Page)

TDT13: Semantikk for Naturlig Spraak (Bjorn Gamback) Student Handbook Info (Course Web Page)

TDT28: Resonnering om Forandring (Tore Amble) Student Handbook Info (Course Web Page)

TDT4136: Logikk og Resonnerende Systemer (a.k.a. AI-1) (Tore Amble) Student Handbook Info (Course Web Page)

TDT4173: Maskinlaering og Case-Basert Resonnering (Agnar Aamodt og Helge Langseth) Student Handbook Info (Course Web Page)

TDT4138: Kunnskapsrepresentasjon og Modellering (Pinar Ozturk, Agnar Aamodt) Student Handbook Info (Course Web Page)

TDT4270 Statistisk Bildeanalyse og Laering (Jorn Hokland) Student Handbook Info (Course Web Page)

 

Informatikk

 

IT3105: Kunstig Intelligens Programmering (Richard Blake, Keith Downing, Pauline Haddow, Helge Langseth) Student Handbook Info (Course Web Page)

IT3709: Intelligente Brukergrensesnitt (Asbjorn Thomassen) Student Handbook Info (Course Web Page)

IT8001: Kontekstsensitive Systemer (Pinar Ozturk) Student Handbook Info

 

Spring AI Courses

 

 

Datateknikk

 

TDT4171: Metoder i AI (a.k.a. AI-2) (Helge Langseth) Student Handbook Info (Course Web Page)

TDT4195: Bildeteknikk (Richard Blake, Jorn Hokland, Torbjorn Hallgren, Frank Lindseth, Jo Skjermo) Student Handbook Info (Course Web Page)

TDT4265: Datasyn (Richard Blake) Student Handbook Info (Course Web Page)

TDT4275: Naturlig Spraaklig Grensesnitt (Bjorn Gamback) Student Handbook Info (Course Web Page)

TDT4280: Distribuert Kunstig Intelligens og Intelligente Agenter (Pinar Ozturk) Student Handbook Info (Course Web Page)

DT8104: Logikk for Informatikk-Discipliner (Tore Amble) Student Handbook Info (Course Web Page)

 

Informatikk

 

IT3708: Sub-symbolske AI-Metoder (Keith Downing) Student Handbook Info (Course Web Page)

IT8000: Casebasert og Modellbasert Resonnering (Agnar Aamodt) Student Handbook Info (Course Web Page)

Experter i Team (Pauline Haddow, Arvid Holme) Student Handbook Info