Diplom-oppgaver studieretning datamaskiner 1999

Generelt:
De aller fleste oppgavene passer for 1-2 studenter og kan i noen grad tilpasses studentens bakgrunn, interesser og ønsker. For noen av oppgavene har vi kke fått inn fullstendig med opplysninger enda. Oppdateringer for alle oppgavene vil komme på http://www.idi.ntnu.no/~lasse/DM/dipl99.html som også er å finne fra datamaskingruppas hjemmeside under "undervisning".

Det er nå ført opp navn på de som har meldt interesse for oppgaver. Dette er for å lette koordineringen, identifisere muligheter for 2-studenters-diplomer, samt og identifisere oppgaver/temaer der vi bør prøve å splitte en oppgave i flere ulike varianter. ("prior-i" betyr at denne oppgaven er satt opp som prioritet nr. i på en students "ønskeliste").


[HW/SW codesign] [Evolusjonær maskinvare (EHW)] [BSPlab] [Syntese, VHDL og modellering] [Konstruksjonsoppgaver med FPGA]