Gjesteforelesning om bruk av
tekniske gjennomganger ifm. utvikling av IT-systemer

Tirsdag 7 oktober 1997 kl. 1515-1600 i El-6, Nye Elektro.

Tekniske gjennomganger (formelle inspeksjoner, kode-inspeksjon, revisjonsordning, ... "kjært barn har mange navn") er en velbrukt metode ved utvikling av både maskinvare og programvare. Som et tilbud til studenter i siv.ing.studiet i datateknikk som i 4-klasse høstsemester gjennomfører et større prosjektarbeid har vi satt opp en jordnær og praktisk orientert forelesning om temaet som vi forventer prosjektstudentene vil ha god nytte av nå og senere.

PROGRAM

  1. Teknisk Direktør Torstein Heggebø fra Nordic VLSI Trondheim, forteller om deres erfaringer ved bruk av tekniske gjennomganger ved konstruksjon av VLSI-kretser (ASIC). (15 min). (Her vil "programvare-personer" kanskje innse at utvikling av maskinvare ikke er så forskjellig fra utvikling av programvare som de kanskje trodde på forhånd). [Presentasjon i powerpoint format], og i [postscript]

  2. Kvalitetssjef Finn L. Amundsen fra Cap Gemini Trondheim, forteller om deres erfaring ved bruk av tekniske gjennomganger (15 min) [Presentasjon i powerpoint format], og i [postscript]
  3. Spørsmål fra salen, diskusjon, debatt om likhetstrekk vedr. tekniske gjennomganger for maskinvare og programvare osv.
Lasse Natvig, Datamaskingruppa, IDI, NTNU.

Last modified: Mon Oct 13 09:28:01 MET DST 1997