IP i elektronikk, en designrevolusjon?

Tirsdag 14 oktober 1997 kl. 1515-1600 i F-404 (lunsjrommet til elkraft) i Nye Elektro.

holder Ove Brynestad fra Nordic VLSI, Trondheim, gjesteforelesning om

IP i elektronikk- en designrevolusjon?

[Presentasjon i powerpoint format], og i [postscript]

Det kan nevnes at IP her er en forkortelse for "Intellectual Property", og dette dreier seg bl.a. om konstruksjon av, ved hjelp av, og salg av saakalte vituelle komponenter, dvs. komponenter beskrevet i maskinvarebeskrivende spraak som VHDL m.m..

En relevant peker i denne sammenheng er the Viirtual Socket Interface Alliance, VSIA

Lasse Natvig, Datamaskingruppa, IDI, NTNU.

Last modified: Wed Oct 15 11:55:45 MET DST 1997