45214 Datamaskinarkitektur - Løsning 2 1995


Løsning 2


Oppgave 1

a)

For å konstruere et nettverk for en 64-node multidatamaskin, kan vi bruke:

Resultatene er listet opp i tabellen under:

Hvis kvaliteten til et nettverk skal måles ved , er CCC-nettverket bedre enn 3D-torus og 6-kuben. En 3D-torus og 6-kube vil ha samme kvalitet.

b)

Resultatene er listet opp i tabellen under:

Konklusjonen her blir at til 4-CCC nettverket er større en det til 6-hyperkuben og 3D-torus. 6-hyperkuben og 3D-torus har samme -verdi. Likheten mellom 6-hyperkuben og 3D-torus er slående: Faktisk har det blitt vist [Wang89] at når k = 4 (som her), vil en k-nær n-kube være eksakt tilsvarende en 2n-dimensjonell binær hyperkube.

Oppgave 2

a)

N innganger kan permuteres på; forskjellige måter.

b)

Omega-nettet har n trinn, hver med celler (svitsje-bokser); totalt har nettet altså; celler.

Siden det her kun er snakk om permutasjoner (ikke kringkasting), benyttes to tilstander (parallell og kryss) i hver celle. Det samlede antall tilstander for nettet blir da , og dette blir da antallet forskjellige permutasjoner som kan utføres.

.

c)

Skriver

Rutingen foregår da slik: På; det i'te trinnet settes svitsje-cellen til parallellforbindelse dersom , og til kryssforbindelse dersom .

Fordeler ved å benytte T istedet for D er blant annet:

d)

Betrakt tilfellet at informasjon skal kringkastes fra PE, med adresse , til destinasjoner. Adressene til disse destinasjons-PE'ene avviker fra hverandre i h bit, de resterende er like. La være mengden av de h bitnummer () som angir hvilke bit som er forskjellige i de h destinasjonsadressene. Rutingalgoritmen blir da, for trinn i:

 
	 if 

then

if

then

Kringkast fra den øvre inngangen til begge utganger

else

Kringkast fra den nedre inngangen til begge utganger

else

Følg regelen fra c) for denne cella


Pauline Haddow(pauline@idt.unit.no)
Last modified: Wed Nov 1 11:24:34 1995