NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk > Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

Øvingsplan, V'03

Snarveier
 • Hjem
 • Forelesninger
 • Pensumliste

 • Studentliste
 • Øvinger

 •  

   

  Modellere

  I øvingene skal dere trene dere på å modellere. Dere får utdelt et case som skal modelleres med ulike modelleringsspråk for å beskrive problemstillingen i caset fra forskjellige perspektiv. Modellene skal settes inn i en rapport som dere skal jobbe med hele semesteret - som en semesteroppgave. Rapporten skal leveres - og evalueres i 3 etapper, det vil si at dere har 2 midlertidige innleveringer før den endelige rapporten leveres. Rapportene skal leveres i et web basert innleveringssystem (lenke snart), der alt dere leverer i løpet av semesteret samles i en egen "mappe" for hver av dere. Alle innleveringene er obligatoriske.

   

  Evaluere, iterere

  Modeller er i hovedsak et hjelpemiddel for å forstå, presisere og formalisere en problemstilling og et verktøy for å analysere problemstillingen sammen med alle interessenter ("stakeholders"). En god modell må gjennom mange iterasjoner der den stadig diskuteres, evalueres og forbedres. I øvingene skal dere gjøre dette ved å evaluere og diskutere hverandres modeller. Dette skal gjøres to ganger (en for hver midlertidig innlevering av rapporten). Hver evaluering består av 2 trinn: en skjemabasert modellevaluering og et fysisk undass drevet møte, "Arena":

  Modell-evaluering

  Gjennom web-innleveringssystemet vil dere få utdelt 3 andre studenters besvarelser og få lenke til egne evalueringsskjemaer for modellene. Gjennom dette skjemaet skal dere så gi poeng og kommentarer til de modellene dere har fått utdelt. Hver modell vil bli evaluert av 3 ulike personer, slik at dere kan sammenlikne poeng og kommentarer.

  Arena

  Her vil dere som har evaluert hverandres besvarelser møtes sammen med und.ass'en i faget, for å gå gjennom modellene og kommentarene. Her får dere anledning til å forklare modellene, stille spørsmål om kommentarene og diskutere det hele med und'ass.

   

  Evalueringene og arenamøtene er obligatoriske.

   

  Tidsplan

   

  Tidsplanen for semesteret er vist i figuren:

   

   

  herunder følger en kort beskrivelse av de enkelte fasene i tidsplanen. Hver fase blir beskrevet nærmere på egen side:

   

  M1: Individuell modellering

  Alle skal begynne med å lage en individuell rapport. Denne første innleveringen av rapporten skal inneholde 2 modeller,   Data Flyt Diagram (DFD) og Begrepsmodell i referentmodelleringsspråket (RML).

  E1:Første evalueringsrunde

  Bruk web-evalueringssystemet til å evaluere DFD modellene og RML modellene dere har fått utdelt.

  Arena 1:

  Veiledningssamling. Obligatorisk!

  M2: Individuell modellering, del2.

  Modellene fra første innlevering skal forbedres ihht. den tilbakemelding dere har fått. I tillegg skal dere utvikle DFD modellen til en Action Port Modell (APM modell).

  E2: Andre evalueringsrunde

  Ny runde med web evalueringssystemt for å vurdere den nye APM modellen og den forbedrede RML modellen.

  Arena 2: Veiledningssamling med undass. Obligatorisk!

  M3: Ferdigstilling av rapport.

  Dere skal nå gjøre ferdig rapportene og finpusse modellene deres. I tillegg skal dere skrive inn 1 komplett use-case for en utvalgt del av case't deres.

  K1: Best model award!

  Konkurranse - de 3 beste besvarelser bli valgt ut og premiert!!!

   

  En mere detaljert tidsplan er angitt i tabellen under:

   

  Week

  Date

  Task

  Deadline

  1

  13.jan

  M1:Start modeling

   

  2

  20.jan

  Individual modeling

   

  3

   

  -- " --

   

  4

  03.feb

  -- " --

   

  5

  10.feb

  submit first version

  16.feb: 1. version

  6

  17.feb

  E1: Evaluate others work

  23.feb: evaluations

  7

  24.feb

  ARENA 1

   

  8

  03.mar

  M2: Individual modeling, ctd.

   

  9

  10.mar

  aktivitetsuke

   

  10

  17.mar

  submit 2. version

  23.mar: 2. version

  11

  24.mar

   

  30.mar: evaluations

  12

  31.mar

  ARENA 2

   

  13

  07.apr

  M3: Finalisation

   

   

   

  påske

   

  14

  24.apr

  submit final models

  24.apr: final report

  15

  28.apr

  SUMMARY & Awards

   

   

   

  Veiledning

  Arbeidsoppgavene til øvingene (DFD modellering, RML modellering, APM modellering, ...) blir forelest og trent på gjennom små-oppgaver i forelesningstimene. Alle und'assene i faget, vit.ass og faglærer vil være tilgjengelig i disse oppgavetimene.

  Alle studentene får "tildelt" en und'ass (angitt på studentlisten). Und'assene er tilgjengelige i de nevnte oppgavetimene og i egne treffetider. I tillegg kan dere ta kontakt på e-post.

   

   

   

  RedaktÝr: Kontorsjef: Eivind Voldhagen  Kontaktadresse: IS grunnkurs  Sist oppdatert: 01.01.1970