NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk > Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

Gamle eksamensoppgaver

Snarveier
  • Hjem
  • Forelesninger
  • Pensumliste

  • Studentliste
  • Øvinger


  • Oppgavene er tilgjengelig som PostScript filer - disse kan skrives ut direkte, eller leses vha. programmet GhostView eller tilsvarende. Postskriptfilene er forsøkt konvertert til PDF der det er angitt. Dette er alt som finnes av eksamensoppgaver.

    Redaktør: Kontorsjef: Eivind Voldhagen  Kontaktadresse: IS grunnkurs  Sist oppdatert: 01.01.1970