NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk > Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

M1

Snarveier
 • Hjem
 • Forelesninger
 • Pensumliste

 • Studentliste
 • Øvinger

 • Individuell modellering, Innlevering 1
  Frist: 16. februar

   

  I første innlevering skal dere lage en rapport som inneholder modeller i 2 ulike modelleringsspråk:

  1. DataFlytDiagrammer (DFD)
  2. Begrepsmodell i Referentmodell språket (RML)

  Alle diagrammene dere lager skal settes inn i et dokument og forklares med tekst. Rapporten skal leveres i enten MS Word format, eller i et av standard fil formatene (RTF eller PDF). Som tegneverktøy for modeller kan dere bruke hva dere måtte ønske; generelle tegneprogram som MS Visio eller Concept Draw, evt. MS powerpoint. For DFD modeller finnes det en del shareware programvare ute på nettet, f.eks. Case studio 2.0. For Referentmodeller kan dere bruke IDI's REFEDIT, som er installert på datasalene eller kan lastes ned via web: (http://www.idi.ntnu.no/~ppp/referent/).

   

  1. DFD

  Dere skal lage et dataflytdiagram på 3 nivåer: Topp-nivå DFD ("context diagram") , overordnet DFD diagram (level 0) og en dekomponering.

  Topp-Nivå (Context diagram):

  Et toppnivå DFD diagram viser systemet som en eneste abstrakt prosess. Formålet her er å finne ut hvilke eksterne aktører som skal sende eller motta informasjon fra systemet, samt å spesifisere hva slags informasjon de sender/mottar.

  Definer hver enkelt aktør med tekst - og beskriv for hver aktør hvilken flyt denne sender eller mottar.

  Overordnet:

  Et overordnet DFD diagram viser hovedprosessene i systemet som beskrives i case't. Husk at et slikt overordnet diagram skal gi en god oversikt over hele systemet. En tommelfingerregel sier at det maksimalt skal være 10 prosesser på dette nivået (selv om dette ikke er en absolutt regel).

  Husk at modellen deres må beskrives med tekst. Dere skal ikke gjenfortelle case beskrivelsen, men definere hva de ulike prosessene og aktivitetene i modellen deres betyr.En tekstlig forklaring er helt nødvendig for at andre som skal lese modellen skal kunne forstå hva dere har tenkt! Beskriv:

  1. alle de eksterne entitetene
  2. innholdet i hver flyt
  3. innholdet i hver prosess

  Skriv en kort forklaring til hva dere har lagt vekt på i CASE beskrivelsen, hva dere mener er det viktigste som skjer i CASE't og hva dere evt. har utelatt. Sørg for å forklare spesielt vanskelige ting, evt. ting som er uklart forklart i CASE't eller områder der dere har måtte gjøre egne antakelser - dvs. ting som ikke er nevnt i CASE't, men som dere mener må være med for å gjøre modellen komplett.

  Dekomponering:

  Case-beskrivelsene dere har fått skal inneholde nok informasjon til at dere kan dekomponere en eller flere av aktivitetene på det overordnede nivået ett hakk ned. Dere skal dekomponere minst en av aktivitetene på det overordnede diagrammet. Husk at også aktivitetene i det dekomponerte prosessen skal forklares med tekst.

   

  2. Referentmodellering

  Lag en Referent-modell over informasjonsgrunnlaget som beskrives i CASE't. Legg vekt på å velge ut de mest sentrale begrepene og på å vise frem sammenhengen mellom disse.

  Det er aldri noen helt klar fasit på en slik oppgave. Hvilke begreper som skal være med, og hvordan de representeres i modellen, vil til en viss grad alltid være gjenstand for diskusjon.

  Noen hint til begrepsmodellering:

  • Substantivene i teksten er de heteste kandidatene til å representeres som begrep i modellen. Verb som "kopler" to begrep kan være kandidater til navn på relasjoner mellom disse begrepene. Men, slike tommelfingerregler blir for detaljerte til at de kan følges slavisk.
  • En viktig del av oppgaven er å kunne abstrahere bort detaljer, og å velge ut de mest sentrale begrepene.

  Om å forklare modellen med tekst:

  • Det er ikke meningen at dere skal gjenfortelle CASE’t. Poenget er at en utenforstående som skal lese modellen får en innføring i hvordan dere har tenkt. Tenk dere at dere sitter i en prosjektsituasjon og skal sende modellen til en prosjektleder for vurdering eller at dere skal vise modellen til en kunde som kanskje ikke drillet i modellering.
  • Forklar de sentrale begrepene og de viktigste relasjonene. Er det noe som bevisst er utelatt? Hvorfor har dere modellert ting akkurat slik? Kommenter i forhold til CASE’t hvor dere har gjort bevisste eller spesielle valg.

  Hvis dere bruker Referent-editoren kan dere bruke “File->Export EPS...” fra editoren og lage en EPS fil som så kan importeres i tekstbehandleren dere bruker – denne EPS filen vises bare som en grå boks i Word, men den skal se fin ut på utskrift. “Klipp og lim” fra editoren virker også, men dere må da skalere opp diagrammene etter å ha pastet dem i word (de blir knøttsmå)

     RedaktÝr: Kontorsjef: Eivind Voldhagen  Kontaktadresse: IS grunnkurs  Sist oppdatert: 01.01.1970