NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk > Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

M2

Snarveier
 • Hjem
 • Forelesninger
 • Pensumliste

 • Studentliste
 • Øvinger

 • Individuell modellering, Innlevering 2
  Frist: 23. mars

   


  Til denne innleveringen skal dere levere en oppdatert versjon av rapporten deres, utfra to "arbeidsoppgaver":

  • Forbedrede utgaver av modellene fra M1
  • Arbeidsflytmodell i APM (Action Port Model)

   

  1. Forbedring av modellene fra M1

  Modellering er en iterativ prosess - det vil alltid være uklarheter og muligheter for ulike tolkninger av en slik beskrivelse. Dere har nå lagt frem modellene for hverandre og fått tilbakemelding og kommentarer. Første del av M2 går ut på å gjøre de nødvendige forbedringer av modellene deres basert på de tilbakemeldingene dere har fått. Vi er ikke ute etter at alle som nå har snakket sammen skal levere like modeller på denne innleveringen. Prøv å beholde grunntanken i deres eget arbeid, men gjør de forbedringer og korreksjoner som dere mener er fornuftig og nødvendig. Legg vekt på å rette opp det som kan sies å være "faktisk feil", f.eks: syntaktiske feil, mangler (ting fra caset som er burde vært med) og inkonsistens.

  Dere må også forsøke å forbedre lesbarheten til modellene/rapporten dersom tilbakemeldingene tyder på at leserne ikke har forstått hva dere har gjordt og kanskje markert "feil" på ting som dere mener dere har modellert riktig.

   

  2. Arbeidsflytmodell i APM (Action Port Model)

  Ta utgangspunkt i DFD modellen deres på overordnet nivå (level 0) - den som viser hovedprosessene i systemet. Dere skal nå lage en APM modell (Action Port Model) med ressurser for dette overordnede nivået (ingen dekomponering).

  En DFD modell legger vekt på å vise hvordan data flyter fra prosess til prosess (samt mellom prosesser og aktører og datalagre).

  En APM modell viser arbeidsflyten eller prosesslogikken i systemet. Flyten er ikke lenger dataflyt. Pilene i APM modellen er kontrollflyt. (Data/Informasjon modelleres i APM modellen som ressurser på bunnlinjen til prosess-symbolene.) Prosesslogikken modelleres i APM vha. tilstander ("conditions") mellom prosessene, logiske porter på inn og utflyt, samt logiske flyt-konnektorer ("and" eller "or" symboler som samler eller splitter en flyt).

  I tillegg modelleres alle ressurser som prosessen trenger for å kunne utføres på bunnlinjen til hver prosess. APM har tre hovedtyper av ressurser: Aktører ("Actors"), Verktøy ("tools") og Objekter ("objects") - som spesifiseres videre i detalj. (Hele ressurshierarkiet i APM er vist i pensumartikkel P5). Data/informasjon modelleres i APM som ressurser. Man kan i APM modellere sammenhengen mellom ressursene utenfor selve prosessmodellen, f.eks. beskrive aktørhierarkiet eller sammenhengen mellom informasjonsobjektene "på eget ark".

  For "informasjons-ressurser", så skal dere forklare hvilke begrep i referentmodellen disse refererer til. Referentmodellen beskriver informasjons-innholdet i caset - det bør derfor være mulig å finne en slik kopling. Hvis ikke burde referentmodellen revideres.

  Beskriv modellen med tekst. Alle ressurser må defineres/forklares.

   

     RedaktÝr: Kontorsjef: Eivind Voldhagen  Kontaktadresse: IS grunnkurs  Sist oppdatert: 01.01.1970