PROSJEKTOPPGAVER

 
 

Integrert kvalitetssystem og erfaringsdatabase, Telenor FoU

Student: Thies Schrader  
Kontakt: Oddmar Åsebø, Telenor FoU   

Telenor har sine prosesser beskrevet i et kvalitetssystem lagt ut på WWW. Kvalitetssystemet består av beskrivelser (maler) for anbefalte prosesser rundt prosjektgjennomføring og programvareutvikling. Ved prosjektoppstart tas en kopi av nødvendige maler som fylles inn med konkrete prosjektdata. Erfaringsdatabasen inneholder også en del supplerende prosessmodeller. Telenor ønsker nå å etablere en tettere kobling mellom kvalitetssystemets prosessmodeller og erfaringsdatabasen. Spørsmålet er om man skal ha ett separat kvalitetssystem og en erfaringsdatabase med kobling mellom, eller om erfaringsdatabasen skal være en integrert del av kvalitetssystemet.  
 

 
 

Erfaringsdatabase og testing 

Studenter: Helge Jenssen, Bjoern-Ovin Wivestad  
Kontakt: Erling Hohler, Computas  
Download (Word 97 format)

Computas er i ferd med å innføre et verktøy for automatisering av testing. Denne oppgaven går ut på å vurdere hvordan data fra testprosessen kan lagres i en erfaringsdatabase. Det er aktuelt å vurdere ulike måter å modellere produktet på, hvilken informasjon som skal lagres, og hvordan den kan benyttes for ulike former for analyse. 
 

 
 

Erfaringsdatabase og prosessforbedring 

Student: Eirik Rensvik  
Kontakt: Tove Røsand, Telenor NOVIT  

Det har vært kjørt flere studentprosjekter hos NOVIT med fokus på prosessforbedring og erfaringsdatabaser. Denne oppgaven går ut på å vurdere det som har vært gjort så langt og hvilke erfaringer man har. Basert på dette skal man vurdere videre arbeid med prosessforbedring basert på erfaringsdatabaser. Ulike vinklinger kan være å fokusere på risikohåndtering og estimering, inspeksjoner og testoppfølging el.l.  
 

 
 

Testautomatisering på NT og UNIX 

Student: Bao Hai Viet Nguyen  
Kontakt: Eirik Tryggeseth, Hand-El  

Hand-El Skandinavia utvikler programvare for både NT og Unix plattformer. En iterativ og inkrementell metodikk benyttes i systemutviklingen. En slik metodikk medfører at ny funksjonalitet blir lagt til i hvert inkrement, men det er viktig at eksisterende funksjonalitet ikke blir berørt av den nye. Dette krever at kontrollerte testrutiner brukes. Problemet i dag er kostnadene forbudet med å teste funksjonalitet fra tidligere inkrementer oppfattes som unødvendig stor. Hand-El ønsker derfor å innføre verktøystøtte for automatisert testing. Oppgaven går ut på å sette seg inn i testproblematikk generelt, beskrive en strategi for når det er hensiktsmessig å automatisere tester, samt vurdere verktøy som finnes på markedet både på NT og Unix plattformer.