PROSJEKTDELTAGERE FRA NÆRINGSLIVET

 

Pr. idag står 15 bedrifter som deltakere i prosjektet. Disse bedriftene representerer både små, mellomstore og store bedrifter og dermed et tverrsnitt av norsk IT-industri. I tillegg har flere bedrifter signalisert at de ønsker å delta fra 1998. Prosjektet er åpent for at bedrifter kan falle fra underveis, nye bedrifter kan tas opp eller de deltakende bedriftenes engasjement kan variere over tid. Hovedtyngden av bedriftene vil delta over hele prosjektets levetid.

Følgende tabell viser hvilke bedrifter som deltar i prosjektet fra starten av. 

Firma
Fork.
Lokalisering Firmarepresentant
Alcatel
AL
Oslo Fillip A. L. Halsey
Bergen Data Consulting
BDC
Bergen Owe Hagesæter
Computas
CP
Bærum Erling Hohler
Ericsson
ETO
Asker Cecilie Løken
Ericsson Radar 
ER
Halden Ole Jacob Ottestad
Fjellanger Widerøe
FW
Trondheim Tor Ulsund
Genera
GEN
Oslo Erik Amundrud
Kongsberg Ericsson
KE
Asker Rolf Westgaard
Kongsberg Spacetec
KS
Tromsø Nils Jakob Villmones
MaXware
MX
Trondheim Vivi Marstrand
Normarc
NM
Oslo  
Storebrand 
SB
Oslo Siri-Beate Pettersen
Tandberg Data
TD
Oslo Ove Rikvold
Taskon
TAS
Oslo Lasse Bjerde
Telenor FoU
TfoU
Bergen Majeed Hosseiney